Конти Кан дренажа

Категорија: Канализациски системи

a0016

КОНТИ ДРЕН е произведен од ребрасти КОНТИ КАН цевки.
Специјалната опрема за дренажа гарантира голем ранг на различни перфорации.

Табела за димензии


ПРИМЕНА

Дренажа на:

  • автопат,
  • земјоделие,
  • рудници,
  • спортски игралишта и
  • дворни површини.

Табела за хемиска отпорност на полиетиленски цевки

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5