Шахти

Категорија: Канализациски системи


За да се овозможи контрола и одржување на канализациските системи, шахтите се составен дел од истите. Тие се воглавно инсталирани на позиција со колено, редуцир, или друг разгранет фитинг.

sahta presek_na_sahta


Шахтите се направени од PE материјал, поради компатибилност со полиетеиленските цевки.

Се изработуваат по технологија на ROTOMOLDING или со фабрикување на KONTI KAN SPIRALNI CEVKI. Независно од технологијата на изработка на шахтите даваат компактен систем за канализација.

sahti3 sahti2


ТИПОВИ НА ШАХТИ:

 • Стандардни шахти
  Овој тип на шахти се поставени централно над цевката. Поради статичка и сигурносни причини овој тип на шахти е препорачлив само ако дијаметарот на цевката е помал или еднаков на дијаметарот на шахтата.
  Можат да бидат со два или три влеза. Нормално базата на овие шахти е DN800 и DN1000
 • Ревизиони шахти
  Овој тип на шахта е поставена тангенцијално во однос на цевката, што значи поместено од средината. Ова е причината зошто со користење на овој тип со стандардни дијаметри DN1000 можат да се користат цевки со поголеми дијаметри.
 • Специјални шахти
  Ако е неопходно специјалан конструкција (нестандардна) на шахтата, во тој случај можат да се фабрикуваат од КОНТИ КАН СПИРАЛНИ ЦЕВКИ со влезови и излези проектирани со КОНТИ КАН цевки.

Сите овие шахти се изработуваат во висини според барањата на купувачите и имаат специјално дизајнитани полиетиленски капаци

Стандарди
ПЕ шахтите се произведуваат согласно EN13598-1, EN 124:1994 и EN1610

Спојни елементи
Шахтите со цевките се спојуваат со цела лепеза спојни елементи фабрикувани од КОНТИ КАН Цевки.

Табела на хемиска отпорност на полиетиленски цевки

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5