Цевки за природен гас

Категорија: Гасоводни системи

cevka_za_gas

Полиетиленските цевки за гас се изработуваат од – ПЕ 80 и ПЕ 100, а се наменети за дистрибуција на гас низ мрежа до работен притисок од 10 бар.

Боја: Црна со надолжни жолти линии или жолта боја за ПЕ 80 и црна со жолти линии или портокалова боја за ПЕ 100.

Стандарди: EH 1555-2 и ISO 4437

Физички карактеристики на материјалот за цевки

ПРЕДНОСТИ:
Голема флексибилност, мала тежина
Отпорност на придвижување на тлото
Одлична отпорност на удар
Голема непропустливост
Еколошки материјал, целосно рецикличен
Висока отпорност на хемиска корозија
Брза инсталација
Отпорност на абразивни флуиди

Технички карактеристики на цевкитe за гас

Полиетиленските цевки за гас се изработуваат од – ПЕ 80 и ПЕ 100, а се наменети за дистрибуција на гас низ мрежа до работен притисок од 10 бар.

 

Боја: Црна со надолжни жолти линии или жолта боја за ПЕ 80 и црна со жолти линии или портокалова боја за ПЕ 100.

 

Стандарди: EH 1555-2 и ISO 4437

 

Физички карактеристики на материјалот за цевки

 

 

ПРЕДНОСТИ:

Голема флексибилност, мала тежина

Отпорност на придвижување на тлото

Одлична отпорност на удар

Голема непропустливост

Еколошки материјал, целосно рецикличен

Висока отпорност на хемиска корозија

Брза инсталација

Отпорност на абразивни флуиди

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5