Конти Кан Спирал

Категорија: Канализациски системи
konti-kan-spiral

Клиентите и инженерите го препознаваат полиетиленот како идеален материјал за цевки за многу притисочни и непритисочни намени како што се дистрибуција на вода, гравитациона канализација, реконструкциски проекти и шахти.

Најновиот развој на производството на "Конти Хидропласт" е производството на непритисочни канализациски цевки - Конти Кан спирална цевка и комплетен ранг на Конти Кан спирални фитинзи.

Конти Кан спиралната цевка е спирална структурна цевка од полиетилен со висока густина (ПЕ-ХД), со номинален дијаметар од O 400 - 1.200 мм ОД (надворешен дијаметар). Конти Кан спиралната цевка е направена од ПЕ-ХД профил спирално намотуван на барабан со специфичен дијаметар.
Конти Кан спиралната цевка ги дава сите технички предности на еквивалентните полиетиленски цевки со полн ѕид, со значителна заштеда во тежина, дополнувајќи го со многу полесна инсталација и зголемена ефикасност. Нејзината единствена структура нуди ранг на димензии на цевки и различни класи на нестисливост, во зависност од барањата на купувачите.

Својствата на репроматеријалот и технологијата на производот се комбинирани за да овозможат примена во:

 • општините за инфраструктурни објекти;
 • индустријата;
 • при изградба на патишта;
 • при реконструкции.

Конти Кан Спирал ги овозможува сите технички предности исто како полиетиленските или полипропиленските цевки со цврст ѕид , единствената разлика е во тоа што Конти Кан Спирал се значително полесни во тежина а со самото тоа и за инсталација, што е финансиски по исплатливо.

Референтни стандарди Апликација
ЕН 13476-1:2007

ЕН 13476-2:2007

ЕН 476:2001

ЕН 1610:2002

ЕН 1852-1:1999

ЕНВ 1046:2002 (У)

СФС 5906:2004

Канализациски системи – отпадни води и комбинирани системи

При изградба на автопати

Дренажа на површински води

Станбени дренажни системи

Индустриски цевоводи

Подводни инсталации

Реновирања


Боја – стандардна црна (друга боја по барање на клиентот); Должина - 6м

За поврзување на цевката и елементите со Конти Кан спиралната цевка се применуваат следниве методи:

 • спојување со муф + ЕПДМ;
 • екструзионо заварување од двете страни;
 • екструзионо заварување од внатрешната страна;
 • навојно спојување со внатрешноекструзионо заварување или со термособирачка лента;
 • електрофузионо спојување;
 • поврзување со метална спојка со внатрешен гумен слој;
 • челно заварување.

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5