ПП-Р системи


Полипропиленот (ПП) како материјал успешно се користи за производство на производи за цевководни системи веќе долго време и ги има докажано своите перформанси за притисочна и непритисочна апликација.

Во полето на притисочните цевки се користи :

  • ПП- Р (полипропилен рандом кополимер)

а во полето на непритисочна апликација , најновиоттип на полипропилен ПП ХМ - high impact, highmolecular copolymer - PPHM или

  • Полипропилен Блок кополимер

Оваа група на материјали покажува одличнаотпорност на удар, стабилност на високи температури и ултра високи температурии ултра висока отпорност а нестисливост , што го прават доминантен материјал запроизводство на канализациски и дренажни системи.

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5