ПП-Р цевки

Категорија: ПП-Р Системи

 

pp_cevka pp cevki-obrabotena


Полипропилен Рандом Кополимер (ПП-Р)

(ПП-Р) е широко користен за транспорт на жешка вода до 95°С, подни и радијаторски системи за греење. Топлинската и хемиската отпорност на материјалот дозволува употреба и во индустријата за транспорт на компримиран воздух, гас, артикли за прехрана во течна состојба и слично.
Стабилен на ниски температури, до -35°С.

Табела за димензии


Најчесто овој материјал наоѓа примена кај:

  • Инсталациите за вода за пиење,
  • Санитарната инсталација,
  • Подно греење,
  • Радијаторско греење,
  • Индустрија.

ПП-Р Цевка
Материјал: ПП-Р
Боја: сина или бела
Димензии според: DIN 8077/8078
Намена: топла вода

Табела за хемиска отпорност на полипропиленските производи

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5