ПЕ цевки за водовод

Категорија: Водоводни системи


Бојата на цевките e црна со бел внатрешен слој и коекструдирани сини линии или сина со внатрешен бел слој.
Ранг на дијаметрите од DN 16mm до DN 630mm и притисоци од ПН 6 до ПН 32 bar.
Цевките од рангот ДН 16-110mm лесно се свиткуваат, па може да се намотуваат во котури со различни должини, а потребите од фитинзи и времето за инсталација може да се минимизира.
Цевките од рангот 125-630mm се изработуваат во прави цевки од 6 или 12m.
Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5