ПЕ 100 РЦ

Категорија: Водоводни системи

 

Станува збор за цевки изработени од високо квалитетен ПЕ 100-РЦ ( Crack resistant ) кои наоѓаат иста примени како и класичниот ПЕ 100 материјал, со таа разлика што се одликуваат со големата отпорност на гребење и точкасто оптоварување и се користат во специфични и отежнати услови на инсталација каде што се јавува потреба од користење на алтернативни техники на инсталација

Може да бидат изработени како еднослојни 100 % ПЕ 100 РЦ или како повеќеслојни , комбинација на ПЕ 100 со ПЕ 100 РЦ

Се произведуваат според ЕН 12201-2 и дополнителни барња согласно PAS1075

 

Карактеристики на производот

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЕ-100 РЦ ЦЕВКА

ТИП 1: цевки со полни ѕидови направени ОД ПЕ-100 РЦ

Еднослојни цевки со полни ѕидови направени од ПЕ-100 РЦ како што е дефинирано во ISO 4065.

ТИП 2: ЦЕВКА со димензионално интегриран заштитен слој направен ОД ПЕ-100 РЦ

Двослојните цевки со димензионално интегрирани заштитни слоеви се состојат од ПЕ-100 или ПЕ-100 РЦ и имаат внатрешно коекструдиран заштитен слој направен од ПЕ-100 РЦ.

Трослојните цевки со димензионално интегрирани заштитни слоеви се состојат од ПЕ 100 или ПЕ-100 РЦ и имаат внатрешен и надворешен коекструдиран заштитен слој направен од ПЕ-100 РЦ. Коекструдираните слоеви се заемно нераздвоиво споени со посебна технологија која ги спојува слоевите. Направен од ПЕ-100 РЦ, внатрешниот слој е интегриран како функционален слој во структурата на ѕидот.ТИП 3: Цевки со димензии според ISO 4065 со димензионално додаден надворешен заштитен слој направен ОД ПП
Цевките со димензиите како што е наведено во ISO 4065 со надворешна заштитна обвивка се состојат од основна цевка направена од ПЕ-100 РЦ/ПЕ 100 еднослојна или двослојна цевка и заштитна обвивка направена од полипропилен. Минималната дебелина на заштитната обвивка е 0.8 мм.

Материјал

Високо квалитетен ПЕ 100-РЦ материјал и ПЕ 100

Стандарди:
ЕН 12201-2 и ПАС 1075
Проектно напрегање: σ=8.0Mpa
Фактор на сигурност: С=1.25

Табела со димензии

Работни притисоци
 
• Гас SDR11-SDR 17
• Вода ПН 10-32 бар

Идeнтиификациска боја за ПЕ 100 РЦ- водоводна  цевка
Тип 1 - целосно сина или црна со идентитикациски сини линии
Тип 2 – внатрешно сина/црна ПЕ 100 РЦ  со надворешен сина/црна боја со идентификациски сини линии 
Тип 3 – Внатрешно Тип 1или Тип 2 со надворешна син идентификациски ПП слој во сина боја 
 
Идентификациска боја за ПЕ 100 РЦ-  цевка за гас 
 – Црна со жолти или портокалови надолжни линии, или целосно портокалова

Идентификациска боја за ПЕ 100 РЦ-  цевказа канализација  – Кафеава
 
Димензии

Вода

  • Тип 1 и ТИП 2    --25мм – 800мм
  • ТИП 3 ----------       75 -400 мм

Гас

  • Тип 1 и ТИП 2    --25мм – 800мм
  • ТИП 3 ------------- 75 - 400 мм
 

Методи на поврзување

  • Електрофузионо заварување
  • Механичко поврзување
  • Челно заварување
 

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5