Гасоводни системи

cevka_za_gas-obrabotena 02


Полиетиленските цевки се користат за дистрибуција на гас,при притисоци до ПН 10 бар.

Материјали
Полиетиленските цевки за гас се произведуваат со РЕ80 и РЕ100 материјали.
Ознаките МДПЕ и ХДПЕ беа најчесто употребувани за PE 80 материјал.
PE100 - полиетиленот со високи перформанси е материјал со поголема густина во споредба со РЕ80 и има голем отпор на брзо ширење на процепи како и долготрајна отпорност кон процепи од удари.
Високите перформанси на материјалот овозможуваат цевките изработени од него да имаат потенки ѕидови во однос на оние изработени од PE80, кога станува збор за истиот работен притисок.

Стандарди: ЕН 1555-2 I ISO 4437

Табела за хемиска отпорност на полиетиленски цевки

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5