Конти Кан цевки

Категорија: Канализациски системи


konti kan-obrabotena

Двослојна ребраста цевка,со надворешна ребраста и внатрешна мазна површина

Табела за димензии и тежини


МАТЕРИЈАЛ

Полиетилен со висока густина, (ПЕ ХД)
Боја : Црна надворешна со сина внатрешност.
Стандард : ЕН 13476-3

ФИЗИЧКИ СВОЈСТВА

Густина >0.953 gr/cm 3
Индекс на течење (МФИ) , 0.7-1.5 gr/ 10 min (190/5 kg)
Модул на еластичност >1200 MPa

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 • Одлични хидраулички карактеристики
 • Одлична отпорност на агресивни нечисти води
 • Добра отпорност на механичка придвижувања на земјиштето
 • Многу лесна инсталација
 • Долг век на траење, 100 год, со мали барања за одржување
 • Може да се изработат во должини од 6 и 12 м, а може и во котури во зависност од намената
 • Еколошки се, можност за 100% рецикличност
 • Можност да се спојуваат со секаков вид на традиционални спојни елементи
 • Можност за челно заварување
   

ПРОФИЛ

Според стандардот ЕН 13476-3, КОНТИ КАН профилот е тип Б, димензионирање според надворешен дијаметар , (ДН /ОД)

КЛАСА

Во редовно производство се произведуваат две стандардни класи на КОНТИ КАН: СН 4 И СН 8. Можности има и за производство на повисоки стандардни класи, по барање на купувачите.

Табела за хемиска отпорност на полиетиленски цевки

Нови производи

ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
  ПП КАНАЛИЗАЦИСКИ
ЦЕВКИ
ПE 100 РЦ    ПП КАНАЛИЗАЦИСКИ ЦЕВКИ
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5