Канализациски системи

Image

Канализациските производи сочинуваат голем дел од производната програма на Конти Хидропласт.
Производниот програм го сочинуваат цевки и спојни елементи-фитинзи.
Наоѓаат примена за најголем дел од инфраструктурните објекти ,каде се применуваат подземни цевки без притисок.

Според намената овие производи се поделени на:

КАНАЛИЗАЦИСКИ ЦЕВКИ

  • КОНТИ КАН ХДПЕ - Полиетиленски двослојни ребрасти цевки со внатрешна мазна и надворешно ребраста површина
  • КОНТИ КАН ППХМ - Полипропиленски двослојни ребрасти цевки со внатрешна мазна и надворешно ребраста површина
  • ППХМ мазна цевка -високо перформансни канализациски цевки
  • СПИРАЛНИ ЦЕВКИ
  • ДРЕНАЖНИ ЦЕВКИ - Перфорирани цевки по должина и по обем
  • КАНАЛИЗАЦИСКИ ФИТИНЗИ ЗА КОНТИ КАН И КОНТИ КАН СПИРАЛ
  • ШАХТИ
DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци