Image
Image
Image

Станува збор за цевки изработени од високо квалитетен ПЕ 100-РЦ (Crack resistant) кои наоѓаат иста примени како и класичниот ПЕ 100 материјал, со таа разлика што се одликуваат со големата отпорност на гребење и точкасто оптоварување и се користат во специфични и отежнати услови на инсталација каде што се јавува потреба од користење на алтернативни техники на инсталација.

Може да бидат изработени како еднослојни 100 % ПЕ 100 РЦ или како повеќеслојни , комбинација на ПЕ 100 со ПЕ 100 РЦ или ПП како надворешен слој.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЕ-100 РЦ ЦЕВКА

ТИП 1: цевки со полни ѕидови направени ОД ПЕ-100 РЦ.

Еднослојни цевки со полни ѕидови направени од ПЕ-100 РЦ како што е дефинирано во ISO 4065.

Стандард за производ: EN 12201-2, DIN8074, DIN 8075, PAS 1075 – ТИП 1
Дијаметар: од DN/OD φ25mm до DN/OD φ800mm
Работен притисок: од PN6 до PN 32
SDR: SDR 17; SDR 11; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6
Димензии: во котори од DN/OD φ20mm до DN/OD φ125mm, во цевки од по 6m, 12m и 13.5m за димензии од DN/OD φ125mm до DN/OD φ800mm
Спојување: Челно заварување, електрофузионо заварување, механичко поврзување
Боја: целосно сина или црна со надолжни сини линии
Материјал: ПЕ-100- РЦ
Слоеви: 1
Намена: Вода за пиење за закопани инсталации (положувањето е можно со и без насипување на песок)

ТИП 2: ЦЕВКА со димензионално интегриран заштитен слој направен ОД ПЕ-100 РЦ

Стандард за производ: EN 12201-2,DIN 8074, DIN 8075, PAS 1075 – ТИП 2
Дијаметар: од DN/OD φ25mm до DN/OD φ800mm
Работен притисок: од PN6 до PN 32
SDR: SDR 17; SDR 11; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6
Димензии: во котори од DN/OD φ20mm до DN/OD φ125mm, во цевки од по 6m, 12m и 13.5m за димензии од DN/OD φ125mm до DN/OD φ800mm
Спојување: Челно заварување, електрофузионо заварување, механичко поврзување
Боја: Двослојна (надворешен слој сина, внатрешен црна), Трослојна (надворешен сина, среден црна, внатрешен сина)
Материјал: Двослојна (надворешен ПЕ 100 или ПЕ 100 РЦ , внатрешен слој ПЕ 100 РЦ, Трослојна (надворешен слој ПЕ 100 РЦ, среден слој ПЕ100 или ПЕ 100 РЦ, внатрешен слој ПЕ 100 РЦ)
Слоеви: 2 или 3
Намена: Вода за пиење, Отворен ров и алтернативни техники на инсталација

ТИП 3: ПЕ 100 РЦ + Обложена со надворешен заштитен слој од ПП (полипропилен)

Овие цевки се двослојни со тоа што внатрешниот слој е ПЕ100 РЦ во црна боја а надворешниот ПП слој доаѓа во боја по стандард зависно од апликација за која е наменета цевката.

Стандард за производ: EN 12201-2, DIN8074, DIN 8075, PAS 1075 – ТИП 3
Дијаметар: од DN/OD φ75mm до DN/OD φ630mm
Работен притисок: од PN6 до PN 32
SDR: SDR 17; SDR 11; SDR 9; SDR 7.4; SDR 6
Димензии: во котори од DN/OD φ75 до DN/OD φ125, во цевки од по 6m, 12m и 13.5m димензии од DN/OD φ140 до DN/OD φ630
Спојување: челно заварување, електрофузионо заварување, механичко поврзување
Боја: црна боја цевка, сина боја ПП (полипропилен) заштитен слој
Материјал: ПЕ 100 РЦ, полипропилен
Слоеви: 2
Намена: Вода за пиење, Отворен ров и алтернативни техники на инсталација

DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци