Image
Image
Иновативниот пристап за ребрести цевки, што го нуди Конти Хидропласт, придонесува кон решавање на проблемите со вода кои резултираат од брзото зголемување на светската популација и последиците од глобалното затоплување.

Последиците од глобалното затоплување, понатамошната индустријализација, силната и прогресивна агломерација се прашања за кои се потребни директни напори, додека од друга страна, овие околности истовремено создаваат одлични можности.

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ® инвестира во иновативни ребрести пластични цевки со висок квалитет, мала тежина и голема цврстина. Најдобар пример е системот КОНТИ КАН ПП-ХМ со подобрена технологија на наребрување (коругирање), што гарантира најголема ефикасност, оптимизирани производствени процеси и лесна инсталација.

Сите канализациски, атмосферски и дренажни системи кои ги произведува КОНТИ ХИДРОПЛАСТ® ги исполнуваат европските и светските потребни стандарди.
DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци