Image
Image

МАТЕРИЈАЛ
За производството на „КОНТИ КАН“ цевките се користи ПЕ ХД материјал

Боја: Црна надворешна со сина внатрешност.
Стандард : ЕН 13476-3

ФИЗИЧКИ СВОЈСТВА
Густина >0.953 gr/cm 3
Индекс на течење (МФИ) , 0.7-1.5 gr/ 10 min (190/5 kg)
Модул на еластичност >1200 MPa

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Одлични хидраулички карактеристики
  • Одлична отпорност на агресивни нечисти води
  • Добра отпорност на механичка придвижувања на земјиштето
  • Многу лесна инсталација
  • Долг век на траење, 100 год, со мали барања за одржување
  • Може да се изработат во должина од 6 и 12 м, а може и во котури во зависност од намената
  • Еколошки се, можност за 100% рецикличност
  • Можност да се спојуваат со секаков вид на традиционални спојни елементи
  • Можност за челно заварување

ПРОФИЛ
Според стандардот ЕН 13476-3, КОНТИ КАН профилот е тип Б, димензионирање според надворешен дијаметар

КЛАСА
Во редовно производство се произведуваат две стандардни класи на КОНТИ КАН: СН 4 И СН 8 . Можности има и за производство на повисоки стандардни класи по барање на купувачите.

DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци