За компанијата

Конти Хидропласт е извозно ориентирана македонска компанија, за производство на ПЕ (полиетиленски) и ПП (полипропиленски) црева и цевки. Конти Хидропласт е основана во 1975 година во Гевгелија, примарно како мала фабрика за производство на алати и елементи од лиена пластика.

По успешниот старт потпомогнати од искуството здобиено со успешно реализираните проекти на територијата на република македонија, денес нашата компанија е извозно ориентирана, и 95% од нашите производи ги пласираме на меѓународните пазари.

Покрај искуството, за пристап на меѓународите пазари придонесе и големата гама на производи и капацитети со кои сме спремни да одговориме, со врвен и препознатлив квалитет по сите меѓународно признати стандарди.

Нашата моментална производствена програма ги покрива сите полиња на примена, односно цевки и црева за водоводни системи, канализациски системи, ПЕ и ПП шахти, цевки за транспорт на гас и нафтени деривати, цевки и црева за заштита на телекомуникациски кабли, дренажни системи како и фитингарија за истите соодветно димензиите, кои исто така се движат од минимален дијаметар од 12мм па се до 2000мм.

Конти Хидропласт препознатливоста на пазарот ја стекна преку квалитетна понуда и постојана примена на флексибилност во работењето, што е многу важно во индустрија каде што комплексноста на менаџирањето на сите процеси е прилично голема.

Еден од клучните фактори за одржливост покрај големата конкуренција е константното ре-инвестирање во иновативни технологии и стремеж кон генерален технолошки напредок.

Комбинацијата на сите овие клучни фактори придонесе Конти Хидропласт да игра важна улога на домашниот и на странските пазари со постојана присутност на сите значајни и споредни инфраструктурни проекти.

МИСИЈА

 • Постојан развој на нови производи и технологии
 • Секогаш чекор пред конкуренцијата
 • Широка промоција на секоја нова технологија или нов производ
 • Квалитет по европски стандарди
 • Конкурентски цени
 • Секогаш двигатели за прифакање на европските стандарди и регулативи од областа на полиетиленските цевки, екологија и заштита при работа во Северна Македонија
 • Сертифицирање согласно сите врвни меѓународно признаени сертификати за производ и огранизација
 • Имплементација на секој нов стандард од областа на екологијата и заштита при работа
 • Проширување на пазарот со отварање на свои овластени продажни претставништва
 • Освојување на нови пазари
 • Пренесување на знењето на сите заинтересирани преку размена на интерни информации
 • Редовно анализа на поставените цели и поставување на нови
 • Дефинирање на сите ризици и активности за нивно намалување

ВИЗИЈА

Модерна фабрика-лидер во регионот за развој и производство на пластични производи за инфракструктурни објекти , во рамките на еколошки безбеден систем со максимална безбедност за сите заинтересирани страни.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Конти Хидропласт има за цел да биде најголем и најквалитетен производител на еколошки цевки во Северна Македонија и пошироко, со превземање на сите мерки за заштита за животната средина и постојана грижа за здравјето и безбедноста на вработените.

Оваа цел ќе ја постигнеме со:

 • Квалитет на процесите и производите и нивно континуирано подобрување што е задача и одговорност на сите вработени, со цел задоволување на очекувањата на купувачите.
 • Проширување на капацитетите по количина и асортиман со купување на нови производни линии и развој на нови производи, без опaсност по здравјето на луѓето и загадување на околината.
 • Широка промоција на секоја нова технологија или нов производ.
 • Квалитет по европски стандарди и конкурентски цени.
 • Усогласеност на најновите европски стандарди и регулативи од областа на полиетиленските цевки, законската регулатива за екологијата и заштита при работа.
 • Квалитетна и навремена испорака, согласно потребната динамика, на задоволство на нашите купувачи.
 • Соработка со квалитетни добавувачи, заради навремено доставување на квалитетна суровина за производство на квалитетен производ.
 • Постојана обука и мотивација на вработените за квалитетно и безбедно извршување на својата работа и заштита на животната средина.
 • Зголемување на профитот како предуслов за бесконечен развој на производните процеси.

Да им дозволиме на нашите потомци да сведочат за успешноста на нашата сегашност.

Борис МаџунковГенерален директор
DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци