Image
Image

Полипропилен Рандом Кополимер (ПП-Р)
(ПП-Р) е широко користен за транспорт на жешка вода до 95°С, подни и радијаторски системи за греење.
Топлинската и хемиската отпорност на материјалот дозволува употреба и во индустријата за транспорт на компримиран воздух, гас, артикли за прехрана во течна состојба и слично.
Стабилен на ниски температури, до -35°С.

Најчесто овој материјал наоѓа примена кај:

  • Инсталациите за вода за пиење,
  • Санитарната инсталација,
  • Подно греење,
  • Радијаторско греење,
  • Индустрија.

Материјал:
ПП-Р

Боја:
сина или бела

Димензии според:
DIN 8077/8078

Намена:
топла вода

Предности
  • Гас SDR11-SDR 17
  • Вода ПН 10-32 бар
DVGW
IQNET
IGH
Image
BULGARKONTROLA
MIRTEC
VUPS
GUVERNUL ROMANIA
MPA
QUALITY AUSTRIA
Производна програма
Новости
За компанијата
Заштита на лични податоци