Канализациски системи

Канализациските производи сочинуваат голем дел од производната програма на Конти Хидропласт.
Производниот програм го сочинуваат, цевки и спојни елементи-фитинзи.
Наоѓаат примена за најголем дел од инфраструктурните објекти ,каде се применуваат подземни цевки без притисок.

Според намената овие производи се поделени на:

КАНАЛИЗАЦИСКИ ЦЕВКИ

  • КОНТИ КАН ХДПЕ - Полиетиленски двослојни ребрасти цевки со внатрешна мазна и надворешно ребраста површина
  • КОНТИ КАН ППХМ - Полипропиленски двослојни ребрасти цевки со внатрешна мазна и надворешно ребраста површина
  • ППХМ мазна цевка -високо перформансни канализациски цевки
  • СПИРАЛНИ ЦЕВКИ
  • ДРЕНАЖНИ ЦЕВКИ - Перфорирани цевки по должина и по обем
  • КАНАЛИЗАЦИСКИ ФИТИНЗИ ЗА КОНТИ КАН И КОНТИ КАН СПИРАЛ
  • ШАХТИ

 

Табела за хемиска отпорност на полиетиленските цевки

 

Нови производи

ШАХТИ -
ИНСПЕКЦИСКИ ОКНА
  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ
ЦЕВКИ ПЕ 100 РЦ
Тип1, Тип2, Тип3
ПE 100 РЦ    ПE 100 РЦ 
Logo-IQNet DVGW Logo IGH Logo REGLOGO ExACT logo PAS 5